Per Helsa

huset2007 beslutade Ystad kommun att Per Helsas Gård skall vara ett kreativt centrum för hantverkare, konstnärer, designers och gallerier.
Idag har ca. 15 kreativa näringsidkare sin verksamhet på gården som ligger centralt vid stadens gågata.
Per Helsas Gård är ett av Nordens bäst bevarade korsvirkeskvarter. De äldsta delarna är från 1600-talet.
Sedan 1968 är Per Helsas Gård klassat som byggnadsminne.